Προβολή όλων των 11 αποτελεσμάτων

SD-6000R

Ενσύρματη εξωτερική αυτόνομη σειρήνα Πιστοποιημένη κατά GRADE 2 Δυνατότητα επιλογής 4 ήχων 2 επιλογές stand-by LED Ρύθμιση χρόνου ηχητικής λειτουργίας

SPLZ-1011

Ενσύρματη εξωτερική PIEZO αυτόνομη σειρήνα Δυνατότητα επιλογής 4 ήχων Ρύθμιση χρόνου ηχητικής λειτουργίας Μεταλλικό καπάκι προστασίας Ένταση ήχου 110db/1m Δέχεται

AR-303 RED STANDARD

Εξωτερική σειρήνα μεγάφωνου 120db/1m Διαθέτει 2 ενδεικτικά SMD LED standby λειτουργίας Τροφοδοσία 10-15V DC Θετική ή αρνητική ενεργοποίηση Δυνατότητα λειτουργίας

AR-303 BLUE STANDARD

Εξωτερική σειρήνα μεγάφωνου 120db/1m Διαθέτει 2 ενδεικτικά SMD LED standby λειτουργίας Τροφοδοσία 10-15V DC Θετική ή αρνητική ενεργοποίηση Δυνατότητα λειτουργίας

AR-303 ORANGE STANDARD

Εξωτερική σειρήνα μεγάφωνου 120db/1m Διαθέτει 2 ενδεικτικά SMD LED standby λειτουργίας Τροφοδοσία 10-15V DC Θετική ή αρνητική ενεργοποίηση Δυνατότητα λειτουργίας

AR-305 RED STANDARD

Εξωτερική σειρήνα μεγάφωνου 120db/1m Διαθέτει 2 ενδεικτικά SMD LED standby λειτουργίας Τροφοδοσία 10-15V DC Θετική ή αρνητική ενεργοποίηση Δυνατότητα λειτουργίας

AR-305 BLUE STANDARD

Εξωτερική σειρήνα μεγάφωνου 120db/1m Διαθέτει 2 ενδεικτικά SMD LED standby λειτουργίας Τροφοδοσία 10-15V DC Θετική ή αρνητική ενεργοποίηση Δυνατότητα λειτουργίας

AR-305 ORANGE STANDARD

Εξωτερική σειρήνα μεγάφωνου 120db/1m Διαθέτει 2 ενδεικτικά SMD LED standby λειτουργίας Τροφοδοσία 10-15V DC Θετική ή αρνητική ενεργοποίηση Δυνατότητα λειτουργίας

AR-400 RED

Εξωτερική σειρήνα μεγάφωνου 120db/1m Μεταλλικό καπάκι προστασίας και tamper Διαθέτει 2 ενδεικτικά SMD LED standby λειτουργίας Τροφοδοσία 10-15V DC Θετική

AR-400 BLUE

Εξωτερική σειρήνα μεγάφωνου 120db/1m Μεταλλικό καπάκι προστασίας και tamper Διαθέτει 2 ενδεικτικά SMD LED standby λειτουργίας Τροφοδοσία 10-15V DC Θετική

AR-400 ORANGE

Εξωτερική σειρήνα μεγάφωνου 120db/1m Μεταλλικό καπάκι προστασίας και tamper Διαθέτει 2 ενδεικτικά SMD LED standby λειτουργίας Τροφοδοσία 10-15V DC Θετική