016-call-center

+30 210 5712000

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.artion-sec.gr (στο εξής η Εταιρεία) από τον συνεργάτη / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου το οποίο περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα. Επομένως, ο συνεργάτης / χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους προτού κάνει χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου και στην περίπτωση που δε συμφωνεί με αυτούς, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο συνεργάτης / χρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η παραμονή στην παρούσα ιστοσελίδα ακόμη και έπειτα από τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους του συνεργάτη / χρήστη.

1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ιστοσελίδα www.artion-sec.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία Artion Security Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε., με ΑΦΜ 997328409 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής Εταιρεία).Η έδρα της Εταιρείας μας βρίσκεται στο Χαϊδάρι, οδός Λ. Αθηνών 189 ΤΚ. 12461. Η Artion Security Systems Α.Ε. ιδρύθηκε το 2009 από στελέχη με πολυετή εμπειρία στα συστήματα ασφαλείας και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και χονδρική πώληση

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CCTV
 • ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
 • ACCESS CONTROL
 • ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 • ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η Artion Security Systems Α.Ε. εισάγει και διανέμει προϊόντα ηλεκτρονικής ασφαλείας με γνώμονα τη σχέση ποιότητας και τιμής. Πελάτες της είναι περίπου 800 εγκαταστάτες και εταιρείες security σε Ελλάδα και Κύπρο.
Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο 2000τ.μ. στο Χαϊδάρι Αττικής, όπου λειτουργούν οργανωμένα τμήματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης, service, αίθουσες σεμιναρίων.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του www.artion-sec.gr θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Εταιρείας σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο. Οι χρήστες του www.artion-sec.gr αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Εταιρείας του συνόλου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του www.artion-sec.gr από χρήστες δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

Η χρήση του www.artion-sec.gr από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός της.

Επισημαίνεται ότι οι χρήστες του www.artion-sec.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.artion-sec.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από την Εταιρεία. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή και συντήρηση των τηλεφωνικών συνδέσεων, υπολογιστών και του εν γένει εξοπλισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την χρήση των υπηρεσιών του www.artion-sec.gr.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ιστοσελίδας www.artion-sec.gr και την πραγματοποίηση παραγγελίας προϊόντων που διαθέτει η Εταιρεία, είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση ορισμένων ουσιωδών προσωπικών στοιχείων εκ μέρους του πελάτη / χρήστη, μέσω της εγγραφής του ως μέλος στις υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας. Ο συνεργάτης / χρήστης, κατά την εγγραφή του στις υπηρεσίες του www.artion-sec.gr, συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το www.artion-sec.gr στις σχετικές φόρμες/αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του καθώς και να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που ορίζονται στο www.artion-sec.gr, θα παραλάβει, μέσω e-mail, επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account) και ευθύνονται αποκλειστικά για την σωστή χρήση του λογαριασμού τους ενώ η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τους παρόντες όρους. Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν η Εταιρεία το θεωρήσει απαραίτητο, δύναται να προβεί σε αλλαγή των συνθηματικών πρόσβασης των λογαριασμών συνεργατών / χρηστών, προκειμένου:

1. Nα διασφαλιστεί η ασφάλεια και ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων των συνεργατών / χρηστών, και

2. Να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Παρακαλούμε, όπως ανατρέξετε κατωτέρω αναφορικά με τη χρήση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία.

4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι παραγγελίες μέσω του www.artion-sec.gr αποτελούν συμβάσεις πωλήσεως από απόσταση, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2251/1994 και του ΠΔ 131/2003, όπως ισχύουν σήμερα. Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης της εν λόγω σύμβασης πώλησης, εφόσον πληροί τα κριτήρια του νόμου περί δικαιοπρακτικής ικανότητας. Ιδίως όσον αφορά σε νομικά πρόσωπα, οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται έγκυρα από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Ο τρόπος παραγγελίας, οι τρόποι πληρωμής και αποστολής καθώς και το κόστος της αποστολής αναπτύσσονται και περιγράφονται πλήρως και λεπτομερώς στους οικείους τόπους της παρούσας ιστοσελίδας.

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι τιμές των προϊόντων που διατίθενται στο www.artion-sec.gr, ΔΕΝ είναι οι τελικές, και είναι σε Ευρώ (€). Οι τιμές που προβάλλονται στις σελίδες του καταστήματος είναι χωρίς τον υπολογισμό ΦΠΑ 24%. Ο υπολογισμός ΦΠΑ καθορίζεται κατά την διαδικασία Ολοκλήρωσης Παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο χρήστης συναλλάσσεται με την Εταιρεία με τις τιμολογιακές συνθήκες που ίσχυαν κατά το χρόνο παραγγελίας, ανεξάρτητα από το αν αυτές μεταβλήθηκαν μεταγενέστερα.

6. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τη διευκόλυνση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, το www.artion-sec.gr διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

1. Αντικαταβολή.

2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με τραπεζική κατάθεση, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Η Εταιρεία μας τηρεί τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς με στοιχεία δικαιούχου:

Δικαιούχος ARTION SECURITY SYSTEMS A.E.

ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογαριασμού IBAN
EUROBANK 0026.0066.84.0200727206 GR4102600660000840200727206
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12600225515 GR6201101260000012600225515
ALPHA BANK 347002002015240 GR3701403470347002002015240
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6725-1399-66119 GR4401717250006725139966119
EUROBANK CYPRUS 200100322257 CY54018000040000200100322257

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αντίγραφο της κατάθεσης στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός παραγγελίας και το ονοματεπώνυμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@artion-sec.gr.

3. Μετρητά.

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  1. Η εγγύηση των προϊόντων (2 έως 5 έτη) παρέχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία. Η υποχρέωση της Artion Security Systems Α.Ε. σαν διανομέας, περιορίζεται στην δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων (εργασία και ανταλλακτικά). Η Artion Security Systems ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση, να πληρώσει έξοδα μετακίνησης ή άλλα έξοδα που πραγματοποίησε ο εγκαταστάτης για προϊόντα που δεν δούλεψαν ενώ ήταν καινούργια ή παρουσίασαν βλάβη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
  2.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης είναι η προσκόμιση (πρωτότυπο ή αντίγραφο) του παραστατικού αγοράς.
  3.  Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αντικατάσταση προϊόντος με την αναφορά βλάβης από τον πελάτη χωρίς το προϊόν να ελεγχθεί από το service της εταιρείας μας.
  4.  Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ενός προϊόντος και μόνο τότε, μπορεί να γίνει αντικατάσταση με άλλο προϊόν παρομοίων ή καλυτέρων χαρακτηριστικών, ιδίου ή άλλου κατασκευαστή.
  5.  Η επισκευή ή αντικατάσταση ενός προϊόντος εντός της εγγύησης, δεν σημαίνει και την εκ νέου ανανέωση της εγγύησης.
  6.  Η μεταφορά των προς επισκευή προϊόντων γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή.
  7.  Σε περίπτωση που ο αγοραστής αμφισβητεί ότι η βλάβη σε προϊόν εντός εγγύησης δεν προκλήθηκε από λάθος συνδεσμολογία, υπέρβαση τροφοδοσίας, υπερτάσεις τηλεφωνικού δικτύου, κεραυνούς, έκθεση σε ακραίες συνθήκες, αλλά είναι ελαττωματικό το ίδιο το προϊόν, τότε ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει να αποσταλεί το προϊόν στην κατασκευάστρια εταιρεία με δικά του έξοδα για την εξακρίβωση του τρόπου πρόκλησης της βλάβης.
  8.  Οι τιμές του τιμοκαταλόγου μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
  9. Οι συσκευές ελέγχονται μόνο για τη βλάβη που αναφέρεται από τον πελάτη κατά την είσοδό του στο service.
  10. Συσκευές οι οποίες δεν συνοδεύονται από λεπτομερή περιγραφή βλάβης, δεν θα παραλαμβάνονται και θα επιστρέφονται στον πελάτη με δικά του έξοδα.
  11. Για το δελτίο παραλαβής συσκευών προς έλεγχο πατήστε  εδώ
7α. Η  ΕΓΓΥΗΣΗ  ΤΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ  ΣΤΙΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
  1.  Όταν το προϊόν έχει υποστεί βλάβη από υπερτάσεις του δικτύου 220V ή υπερτάσεις του τηλεφωνικού δικτύου.
  2.  Από λάθος συνδεσμολογία, πτώση, εισροή υδάτων, έκθεση σε θερμοκρασία ή υγρασία εκτός των ορίων λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής.
  3.  Επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας.
  4.  Όταν έχει καταστραφεί ή αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός ή ο κωδικός του προϊόντος.
  5.  Όταν στις κάμερες έχουν κοπεί τα καλώδια των βυσμάτων.
  6.  Όταν έχει καταστραφεί μερικώς ή ολικώς η συσκευασία των προϊόντων
8. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Οι τυχόν προωθητικοί κωδικοί που διατίθενται στο www.artion-sec.gr χρησιμοποιούνται μόνο από εγγεγραμμένους χρήστες. Οι κωδικοί αυτοί δε μεταβιβάζονται και δε συνδυάζονται με τυχόν άλλες εκπτώσεις που προσφέρονται, ενώ θα πρέπει να εξαργυρώνονται εντός της προθεσμίας που έχει κάθε φορά οριστεί.

9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ / ΑΛΛΑΓΕΣ / ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας στην Ελλάδα μέσα από το www.artion-sec.gr.

Στην περίπτωση που ο πελάτης δε μείνει ικανοποιημένος με την αγορά που πραγματοποίησε στο www.artion-sec.gr, έχει το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων για οποιοδήποτε λόγο και με τον τρόπο με τον οποίο έλαβε την παραγγελία του. Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ήμερα παραλαβής της παραγγελίας σας. Για να γίνει αποδεκτή η επιστροφή είναι απαραίτητο το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με την αρχική του συσκευασία. (συμπεριλαμβανομένων των όλων εντύπων που το συνοδεύουν).

  1. Σε διαφορετική περίπτωση, τα προϊόντα θα επιστρέφονται στον αγοραστή με δική του χρέωση.
  2.  Τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό διακίνησης.
  3.  Τα έξοδα αποστολής των προς επιστροφή προϊόντων επιβαρύνουν τον αγοραστή εκτός εάν η επιστροφή των προϊόντων οφείλεται σε λάθος εκτέλεσης της παραγγελίας από την Artion Security Systems Α.Ε., και πάντα κατόπιν συνεννόησης.

Τονίζεται στο σημείο αυτό, ότι έπειτα από τον προαναφερόμενο έλεγχο και μόνο τότε, η Εταιρεία θα είναι σε θέση να κρίνει αν θα κάνει δεκτή την επιστροφή του προϊόντος και ενημερώνοντας τον πελάτη θα διευθετούν τις σχετικές ενέργειες και διαδικασίες, όπως περιγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο Πολιτική Επιστροφών.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλος ο σχεδιασμός της παρούσας ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής καθώς και οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα που διαθέτει αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Συγκεκριμένα και όσον αφορά τις προαναφερόμενες φωτογραφίες, απαγορεύεται με οποιοδήποτε τρόπο η αποθήκευση και αναδημοσίευσή τους, χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια της Εταιρείας μας. Στη περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί η αναπαραγωγή τους από οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, τότε η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση και να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με όσα ορίζουν οι οικείες διατάξεις του νόμου. Το περιεχόμενο του www.artion-sec.gr δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτό. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο www.artion-sec.gr και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά χωρίς εξασφάλιση προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Εταιρεία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης. Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στο www.artion-sec.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Εταιρεία μέσω του www.artion-sec.gr, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη. Ιδιοκτησία της Εταιρείας συνιστά, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, ό, τι μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του www.artion-sec.gr. Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για τις εμπορικές της δραστηριότητες.

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχει καταχωρήσει ο χρήστης / πελάτης τηρώντας απαρέγκλιτα τις οικείες διατάξεις του Ν. 2472/1997 καθώς επίσης και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προκειμένου να υλοποιηθεί η παραγγελία που δόθηκε από τον πελάτη / χρήστη. Τα στοιχεία αυτά δεν πρόκειται να αποκαλυφθούν, να δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός της περίπτωσης εφαρμογής των διαδικασιών για την άρση του απορρήτου ή τυχόν υποχρεώσεις από την εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών. Η Εταιρεία δε λαμβάνει ουδεμία γνώση επί των προσωπικών στοιχείων χρέωσης της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για τις συναλλαγές του πελάτη με αυτή.

Με την καταχώρηση των προσωπικών τους δεδομένων, οι χρήστες συναινούν ώστε οι εργαζόμενοι της Εταιρείας μας να χρησιμοποιούν τα ανωτέρω δεδομένα αποκλειστικά και μόνον όσον αφορά στην παράδοση της σχετικής παραγγελίας, την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση των στοιχείων του πελάτη, την ενημέρωση για νέα προϊόντα και τυχόν προσφορές του www.artion-sec.gr. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που έχει δώσει στην Εταιρεία (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο info@artion-sec.gr

Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/πελατών μας παραπέμπουμε στην Πολιτική Απορρήτου.

12. COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον browser σας κατά την πλοήγησή σας στο www.artion-sec.gr. Όπως και οι περισσότερες ιστοσελίδες, το www.artion-sec.gr χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε το χρήστη και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως την αυτόματη αναγνώριση ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά τη σύνδεση ή την αυτόματη αναγνώριση κατά την εκτέλεση αγορών. Ανάλογα με τη διάρκειά τους, τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) είτε «έμμονα» (persistent cookies).

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί «προσωρινά cookies» για την αυτόματη αναγνώριση του πελάτη ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά τη σύνδεση του ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες καθώς και κατά την εκτέλεση αγορών, καθώς είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού». Αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε αντίστοιχη ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο www.artion-sec.gr και διαγράφονται με την έξοδο από αυτό. Επιπλέον χρησιμοποιούμε «έμμονα cookies» για τη βελτίωση των επιδόσεων της παρούσας ιστοσελίδας μας, για την εξατομίκευση της χρήσης της ιστοσελίδας, για την παροχή διαδικτυακού περιεχομένου αντίστοιχου με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντα του κάθε πελάτη. Παραμένουν στον υπολογιστή σας ή σε αντίστοιχη ηλεκτρονική συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα «παροδικά» και πρέπει να διαγραφούν από το χρήστη / επισκέπτη.

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των Google Analytics. Μέσω των υπηρεσιών αυτών κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στις ανωτέρω εταιρίες, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου των εταιριών, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα τους.

Στο μενού των ρυθμίσεων των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης υπάρχουν οδηγίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή σας.

13. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Επισημαίνεται στους χρήστες ότι στο www.artion-sec.gr υπάρχουν «σύνδεσμοι» (hyperlinks ή banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, των οποίων τη διαχείριση δεν έχει η Εταιρεία και δεν ασκεί κανένα έλεγχο επ’ αυτών, των εκ μέρους τους παρεχομένων υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρείται εκ μέρους τους. Η χρήση των ανωτέρω συνδέσμων υπόκειται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους οφείλουν να ενημερώνονται οι χρήστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες από την χρήση τους. Η σύνδεση με τους ανωτέρω συνδέσμους πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του χρήστη.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ανωτέρα Βία: αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν καταστεί δυνατό να παραδοθεί η παραγγελία εντός του προκαθορισμένου χρόνου, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει μέσω e-mail, προκειμένου να δηλώσετε αν επιθυμείτε την ολοκλήρωση και παράδοση της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση αυτή, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση.

Τροποποίηση των παρόντων όρων: η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση του www.artion-sec.gr , αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

κλεισιμο
Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση για να δείτε τα προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν...
Shop

Το καλαθι σας!

κλεισιμο
Scroll To Top
Για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, χρησιμοποιούμε cookies.